Skip to main content
animation of young people from the back, hugging each other

Wat

EquAlley: Aanpak van straatintimidatie en genderstereotypen bij jongeren.

Het EquAlley-project is een door het Erasmus+-programma van de Europese Commissie gefinancierd schoolonderwijsproject met partners uit Spanje, Portugal, Italië, Nederland en Polen. Het is bedoeld om genderstereotypen, sociale onrechtvaardigheid en gendergerelateerd geweld, met name in de openbare ruimte, bij jongeren te veranderen. Dit zal gebeuren door jongeren te stimuleren en aan te moedigen om opnieuw na te denken over genderrollen, -normen en -stereotypen door middel van een gecombineerde cursus die worden aangeboden in instellingen die met jongeren werken (scholen, jeugdcentra, sportclubs...).

Hoe

Het EquAlley-project zal 3 resultaten opleveren:

  • a final guide (i.e. course manual) for educators to support the course facilitation
  • een cursus voor opvoeders gericht op jongeren van 12-16 jaar om te leren en na te denken over de EquAlley-onderwerpen
  • een eindgids (d.w.z. cursushandleiding) voor opvoeders ter ondersteuning van het faciliteren van de cursus.

Wie

Escuela Profesional Otxarkoaga logo

Escuela Profesional Otxarkoaga

Bilbao, Spain
Euro-Net logo

Euro-Net

Potenza, Italy
Aidlearn logo

Aidlearn, Consultoria em Recursos Humanos

Lissabon, Portugal
Uniwersytet Lodzki logo

Uniwersytet Lodzki

Lodz, Poland
Stichting Emancipator logo

Stichting Emancipator

Amsterdam, Netherlands
EU logo, co-funded by the European Union
Project: 2021-1-ES01-KA220-SCH-000032603
Co-Funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or the European Education and Culture Executive Agency (EACEA). Neither the European Union nor EACEA can be held responsible for them.