Skip to main content
Partners

Escuela Profesional Otxarkoaga (Bilbao, Spain)

www.otxarkoaga.org

CF Otxarkoaga is een school in het noorden van Spanje. De onderwijstaak is het geven van formeel, informeel en niet-formeel onderwijs aan mensen van 12 jaar en ouder. Het personeel bestaat uit 141 zeer toegewijde professionals die met 1500 studenten per jaar te werken in: Middelbaar Onderwijs, Beroepsopleiding, Sectie Taakleren, Onderwijs voor Volwassenen en Longlife Learning. CF Otxarkoaga besteedt speciale aandacht aan mensen in achterstandssituaties. Het onderwijs van de school wil rekening houden met de verwachtingen van de studenten en hun families en biedt integraal onderwijs. Ze werkt aan hun integratie door een aangepast leertraject aan te bieden, aangepast aan de individuele leerlingen. Sinds het ontstaan van de school in 1964 is zij zich blijven verbeteren en vernieuwen om inclusief onderwijs te bevorderen.

Euro-Net (Potenza, Italy)

www.euro-net.eu

EURO-NET is een organisatie die diensten voor informatietraining aanbiedt in overeenstemming met de Bureaus van de Europese Commissie. Euro-net wil jongeren en volwassenen betrekken bij de opbouw van een Europa dat meer solidair is en dichter bij de burgers staat, rekening houdend met de mensen die de grootste moeilijkheden ondervinden om deel te nemen aan communautaire programma's; jongeren en volwassenen in moeilijkheden uit een stedelijke of landelijke omgeving, personen met een handicap, personen die op de rand van sociale uitsluiting staan of die als uitgesloten kunnen worden beschouwd, betrekken bij de opbouw van hun toekomst. Dit betekent dat hen informatie wordt verstrekt die zij begrijpen en dat zo nodig specifieke begeleidende maatregelen worden genomen om mogelijke drempels bij de toegang tot de samenleving te verminderen. De actieterreinen zijn daarom ontwikkeld langs 5 assen: Informatie, Diensten, Samenwerking, Opleiding en Netwerk.

Aidlearn, Consultoria em Recursos Humanos Lda. (Lissabon, Portugal)

www.aidlearn.com

AidLearn is een opleidings-, onderzoeks- en adviesbureau dat op nationaal niveau en in de Europese Unie actief is en zich toelegt op het ontwerp, de uitvoering en de evaluatie van studies, projecten en opleidingsactiviteiten die de individuele en/of organisatorische ontwikkeling bevorderen. Het bedrijf is een door DGERT gecertificeerde opleider in een breed scala van gebieden en onderwerpen, zoals Planning, Ontwerp, Organisatie, Ontwikkeling, Beoordeling en Afstandsonderwijs, maar is daarnaast ook zeer ervaren in educatieve projecten gefinancierd door het Erasmus+ programma en heeft met succes talrijke projecten uitgevoerd rond sociale integratie, toerisme, (sociaal) ondernemerschap, actief ouder worden, informeel/organisatorisch leren, burgerschap en vele andere.

Uniwersytet Lodzki (Lodz, Poland)

www.uni.lodz.pl

De Universiteit van Lodz, opgericht in 1945, is een van de belangrijkste instellingen voor hoger onderwijs in Polen. Het is ook al tientallen jaren een van de grootste en populairste Poolse universiteiten en wordt herhaaldelijk gerangschikt onder de beste instellingen voor hoger onderwijs in het land. De 12 faculteiten van de universiteit bieden programma's, specialisaties, doctoraal-programma's en postdoctorale studies in het Pools en het Engels. De belangstelling voor studeren aan de Universiteit van Lodz wordt niet alleen bepaald door de hoge kwaliteit van het onderwijs, maar ook door de moderne studieprogramma's die zijn aangepast aan de veranderende eisen van de arbeidsmarkt. De instelling ontvangt regelmatig gastsprekers, bekende politici, zakenvrouwen/-mannen en culturele vertegenwoordigers uit Polen en het buitenland en neemt ook actief deel aan vele internationale onderwijs- en onderzoeksprogramma's. In het kader van directe samenwerkingsovereenkomsten werkt de school samen met 270 partnerinstellingen uit de hele wereld. Binnen het Erasmus+ programma maakt de universiteit deel uit van meer dan 700 overeenkomsten met 400 partnerinstellingen.

Stichting Emancipator (Amsterdam, Netherlands)

www.emancipator.nl

De Nederlandse organisatie Emancipator erkent de noodzaak van de emancipatie van zowel mannen als vrouwen om sociale rechtvaardigheid te ontwikkelen en richt zich op de aanpak van genderongelijkheden en -verhoudingen. Door middel van projecten, interventies, workshops en onderzoek stimuleert en bevordert de organisatie dat mannen kansen op het gebied van zorg oppakken, opstaan tegen geweld en breken met stereotypen. Met een focus op de thema's werk & zorg, geweld & veiligheid en seksualiteit of seksuele diversiteit, vergroot Emancipator het bewustzijn over de effecten, rol en oplossingen voor gendergelijkheid in het bijzonder voor mannen.
EU logo, co-funded by the European Union
Project: 2021-1-ES01-KA220-SCH-000032603
Co-Funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or the European Education and Culture Executive Agency (EACEA). Neither the European Union nor EACEA can be held responsible for them.