Skip to main content
animation of young people from the back, hugging each other

Co

EquAlley: Przeciwdziałanie molestowaniu ulicznemu i stereotypom płciowym wśród młodzieży.

Projekt EquAlley jest szkolnym projektem edukacyjnym finansowanym przez program Komisji Europejskiej Erasmus+ z udziałem partnerów z Hiszpanii, Portugalii, Włoch, Holandii i Polski. Jego celem jest zakwestionowanie u młodzieży stereotypów dotyczących płci, niesprawiedliwości społecznej i zachowań agresywnych związanych z płcią, szczególnie w przestrzeni publicznej. Cel osiągniemy przez romowanie i zachęcanie młodzieży do ponownego przemyślenia ról, norm i stereotypów związanych z płcią w czasie kursu blended-learningowego oferowanego w instytucjach pracujących z młodzieżą (szkołach, centrach młodzieżowych, klubach sportowych...).

Jak

W ramach projektu EquAlley zostaną opracowane 3 rezultaty:

  • broszura tematyczna oparta na zebranych w badaniach jakościowych danych we wszystkich krajach
  • kurs skierowany do młodzieży w wieku 12-16 lat, mający na celu naukę i refleksję nad tematami EquAlley
  • przewodnik końcowy (tj. podręcznik kursu) dla edukatorów, który będzie wspierał prowadzenie kursu

Kto

Escuela Profesional Otxarkoaga logo

Escuela Profesional Otxarkoaga

Bilbao, Hiszpania
Euro-Net logo

Euro-Net

Potenza, Włochy
Aidlearn logo

Aidlearn, Consultoria em Recursos Humanos

Lizbona, Portugalia
Uniwersytet Lodzki logo

Uniwersytet Lodzki

Łódź, Polska
Stichting Emancipator logo

Stichting Emancipator

Amsterdam, Niderlandy
EU logo, co-funded by the European Union
Project: 2021-1-ES01-KA220-SCH-000032603
Co-Funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or the European Education and Culture Executive Agency (EACEA). Neither the European Union nor EACEA can be held responsible for them.