Skip to main content
Over het project

Wat

Het EquAlley-project is een 24 maanden durend schoolonderwijsproject dat wordt gefinancierd door het Erasmus+ programma van de Europese Commissie met partners uit Spanje, Portugal, Italië, Nederland en Polen. Het wil genderstereotypen, sociale onrechtvaardigheid en gendergerelateerd geweld, vooral in de openbare ruimte, bij jongeren bestrijden. Dit zal gebeuren door jongeren te stimuleren en aan te moedigen om opnieuw na te denken over genderrollen, -normen en -stereotypen door middel van een gecombineerde cursus die wordt aangeboden in instellingen die met jongeren werken (scholen, jeugdcentra, sportclubs...).

Waarom

Gendergerelateerd geweld is een van de meest urgente maatschappelijke problemen, waarbij straatintimidatie een ernstig en alomtegenwoordig probleem is en een uiting van genderongelijkheid waar de meeste meisjes en vrouwen dagelijks mee te maken krijgen. Daarom streeft EquAlley ernaar een vrije, veilige en gelijke omgeving voor hen te creëren door het probleem aan te pakken middels interventie en preventie voor kinderen op school. EquAlley creëert en gebruikt een cursus over genderrollen en -normen en over straatintimidatie, een vorm van seksueel geweld. In plaats van potentiële daders of "slachtoffers" aan te wijzen, verandert de cursus mannen in bondgenoten en meisjes in zelfredzame actoren om discriminatie te verminderen en zo een inclusieve omgeving te creëren voor alle genders. Inclusie en diversiteit in het onderwijs is dus het centrale idee van het project. Door ook genderqueer/non-binaire leerlingen bij de cursussen te betrekken en hen te laten kiezen hoe ze deel willen nemen, wordt hun inclusie en comfort gewaarborgd.

Hoe

Door middel van pilots en trainingsactiviteiten met de opvoeders zelf, beoogt het EquAlley team relevante en waardevolle middelen ontwikkelen, die opvoeders ondersteunen en aanmoedigen deze cruciale onderwerpen in hun leerervaringen op te nemen.
Door de creatie van een inclusieve, gemengde cursus en een gids voor opvoeders, wil het EquAlley project opvoeders bekwamen en hen ondersteunen en aan te moedigen om les te geven over de EquAlley onderwerpen. Uiteindelijk is het doel:
  • te voorkomen dat mannelijke individuen daders worden en hen tegelijkertijd te veranderen in mannelijke bondgenoten;
  • rouwelijke individuen te versterken wat betreft zelfvertrouwen en -effectiviteit en hen tegelijkertijd aan te moedigen manieren te vinden om met straatintimidatie (en seksueel geweld in het algemeen) om te gaan;
  • genderrollen, -normen en -stereotypen voor mannen, vrouwen en alle genders die gewoonlijk buiten het kader vallen, te doorbreken en zo een gendersensitieve, niet-gewelddadige en inclusieve houding te bevorderen;
  • de uitwisseling tussen jongeren bevorderen om stereotypen en discriminatie te verminderen.
EU logo, co-funded by the European Union
Project: 2021-1-ES01-KA220-SCH-000032603
Co-Funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or the European Education and Culture Executive Agency (EACEA). Neither the European Union nor EACEA can be held responsible for them.