Skip to main content
O projekcie

Co

EquAlley to dwuletni projekt dla edukacji szkolnej, finansowany w ramach programu Erasmus+ przez Komisję Europejską, realizowany z partnerami z Hiszpanii, Portugalii, Włoch, Holandii i Polski. Jego celem jest zakwestionowanie przez młodzież stereotypów dotyczących płci, niesprawiedliwości społecznej i przemocy związanej z płcią, szczególnie w przestrzeni publicznej wśród młodzieży. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez udział młodzieży w kursie blended- learningowym, promującym i zachęcającym do ponownego przemyślenia ról płciowych, norm i stereotypów, oferowanym w każdej instytucji pracującej z młodzieżą (szkoły, centra młodzieży, kluby sportowe itp.).

Dlaczego

Przemoc ze względu na płeć jest jedną z najistotniejszych kwestii społecznych, a molestowanie uliczne jest poważnym i wszechobecnym problemem i przejawem nierówności płci, którego doświadcza codziennie większość dziewcząt i kobiet w wyniku przede wszystkim strukturalnego i społecznego podejścia do sprawy. Dlatego EquAlley dąży do stworzenia wolnego, bezpiecznego i równego środowiska dla nich przez zajęcie się tym problemem wśród chłopców i dziewcząt w szkołach w sposób interwencyjny i zapobiegawczy. EquAlley stworzy i wykorzysta kurs na temat ról i norm płciowych oraz molestowania ulicznego, które jest formą przemocy seksualnej. Zamiast wskazywać potencjalnych sprawców lub "ofiary", kurs zmienia mężczyzn w sprzymierzeńców, a dziewczęta w autonomiczne aktorki osłabiając dyskryminację i tworząc w ten sposób przestrzeń do integracji dla wszystkich płci. Włączenie i różnorodność w edukacji jest więc główną ideą projektu. Poprzez uwzględnienie dobrowolnego udziału w kursie uczniów bezpłciowych/ niebinarnych, zapewniona jest także ich integracja i komfort.

Jak

Uwzględniając działania pilotażowe i szkoleniowe z udziałem edukatorów, zespół EquAlley opracuje istotne dla kursu i wartościowe zasoby merytoryczno-metodyczne, wspierające i zachęcające edukatorów do włączenia kluczowych dla projektu tematów do ich praktyk edukacyjnych.
Tym samym projekt EquAlley podwyższy kompetencje edukatorów do wspierania i zachęcania młodzieży do edukacji w zakresie tematów EquAlley. Ostatecznie, celem jest:
  • zapobieganie sytuacjom, w których mężczyźni stają się sprawcami, przy jednoczesnym przekształceniu ich w mężczyzn sojuszników
  • wzmocnienie pewności siebie i poczucia skuteczności kobiet, zachęcając je do znalezienia sposobów radzenia sobie z molestowaniem ulicznym (i przemocą seksualną w ogóle);
  • przełamywanie ról płciowych, norm i stereotypów dotyczących mężczyzn, kobiet i wszystkich płci nie mieszczących się w ramach, promując w ten sposób postawę wrażliwą na płeć, pozbawioną przemocy i świadomie integrującą;
  • wzmocnienie wymiany między młodzieżą w celu zmniejszenia stereotypów i dyskryminacji.
EU logo, co-funded by the European Union
Project: 2021-1-ES01-KA220-SCH-000032603
Co-Funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or the European Education and Culture Executive Agency (EACEA). Neither the European Union nor EACEA can be held responsible for them.