Skip to main content
Platforma
W tym dziale, po sfinalizowaniu rezultatu (przewidzianym na połowę 2023 roku) znajdziecie jeden z głównych efektów projektu EquAlley, czyli kurs.
EU logo, co-funded by the European Union
Project: 2021-1-ES01-KA220-SCH-000032603
Co-Funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or the European Education and Culture Executive Agency (EACEA). Neither the European Union nor EACEA can be held responsible for them.