Skip to main content
Rezultaty

Badania

Pierwszym rezultatem projektu będzie broszura na temat molestowania ulicznego jako formy przemocy uwarunkowanej płcią, ról i stereotypów związanych z płcią oraz edukacji na ten temat w szkołach. Będzie ona oparta na wynikach badań w grupach fokusowych przeprowadzonych z edukatorami w każdym kraju partnerskim. Edukacja uczniów na temat molestowania ulicznego w szkołach jest podejściem innowacyjnym i soczewką w walce z nierównościami płci, a według naszej wiedzy poświęcono mu niewiele uwagi w programach edukacyjnych. Dane i informacje zebrane we wszystkich krajach zaowocują broszurą, która zostanie udostępniona online w języku angielskim, włoskim, portugalskim, hiszpańskim, holenderskim i polskim. Oczekuje się, że broszura będzie stanowić interesujące i innowacyjne spojrzenie na temat molestowania ulicznego jako przemocy uwarunkowanej płcią, ról płciowych i interwencji w tym zakresie w pięciu europejskich systemach edukacyjnych. Może stanowić również bazę dla przyszłych badań (akademickich i naukowych) na ten ważny temat.

Pobierz broszurę dostępną w języku angielskim, portugalskim, hiszpańskim, niderlandzkim, włoskim i polskim.

Kurs

Drugi rezultat - kurs - będzie stanowił rdzeń projektu EquAlley. W ramach tej fazy zostanie stworzony edukacyjny kurs blended-learningowy dla młodzieży w wieku 12-16 lat. Kurs będzie składał się z trzech części: w pierwszej części wezmą udział przedstawiciele wszystkich płci tworzących jedną grupę/klasę- zostaną wspólnie wprowadzeni w temat i zachęceni do wymiany opinii na temat ról płciowych, norm i stereotypów. Oczekuje się, że ta wymiana wytworzy empatię i zmieni perspektywę postrzegania ról wśród młodzieży płci męskiej i żeńskiej, co ma wzmocnić u nich impuls do interweniowania w problemowych sytuacjach. Kolejna część kursu będzie skonstruowana specjalnie pod kątem płci, ze względu na dużą wrażliwość tematu i konieczność ukierunkowania treści na różnice między młodzieżą męską (część druga kursu) i żeńską (część trzecia). Uczniowie niebinarni/queer będą mogli wybrać uczestnictwo w jednej z grup lub nie uczestniczyć w niej wcale - większość z nich będzie postrzegana jako jedna z płci ze względu na ekspresję płci i percepcję ze strony otoczenia. W grupie "męskiej" główny nacisk na kurs będzie położony na nauczanie i odkrywanie męskości, seksizmu i tego, jak stać się męskim sojusznikiem w sytuacjach, w których dochodzi do przemocy ze względu na płeć, w szczególności molestowania ulicznego. W grupie "kobiecej" nacisk zostanie położony na odkrywanie (stereotypowych) ról płciowych, nauczanie i promowanie poczucia własnej skuteczności, samowystarczalności i sposobów radzenia sobie/reagowania na molestowanie uliczne. Ogólnie rzecz biorąc, tworzenie kursu będzie koncentrowało się wokół celu, jakim jest uwrażliwienie na dyskryminujące zachowania i postawy, zapobieganie im i ich zmniejszanie, dostarczanie narzędzi do radzenia sobie z takimi zachowaniami i postawami, jak również przełamywanie stereotypowych, normatywnych ról i poglądów związanych z płcią. To dwuwymiarowe podejście jest innowacyjne samo w sobie i jest pierwszym, które uwzględnia ważny aspekt molestowania ulicznego w programach edukacyjnych skupionych na nierówności płci.

Pobierz kurs dostępny w języku angielskim, portugalskim, hiszpańskim, niderlandzkim, włoskim i polskim.

Przewodnik

Trzecim rezultatem projektu jest przewodnik dla edukatorów pracujących z młodzieżą w wieku 12-16 lat, ułatwiający przeprowadzenie kursu. Przewodnik będzie prezentował wszystkie niezbędne działania w ramach kursu, znajdziemy w nim również ważne informacje na temat ról płciowych, norm i stereotypów, a także molestowania ulicznego jako formy przemocy uwarunkowanej płcią (na przykład informacje zebrane w grupach fokusowych, a także słowniczek pojęć charakteryzujących temat). Ponieważ będzie on dostępny w języku angielskim, włoskim, portugalskim, hiszpańskim, holenderskim i polskim, oczekuje się, że będzie miał wspierał edukatorów, szkoły i instytucje na poziomie europejskim, kształcące w obszarze tego ważnego tematu. Będzie on dostępny i rozpowszechniany online w formie cyfrowej.

Pobierz przewodnik dostępny w języku angielskim, portugalskim, hiszpańskim, niderlandzkim, włoskim i polskim.

EU logo, co-funded by the European Union
Project: 2021-1-ES01-KA220-SCH-000032603
Co-Funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or the European Education and Culture Executive Agency (EACEA). Neither the European Union nor EACEA can be held responsible for them.