Skip to main content
Już dostępny jest pierwszy biuletyn projektu Equalley!

13 styczeń 2023

Witamy w projekcie Equalley!

Prezentujemy Państwu pierwszy biuletyn projektu, który jest już dostępny w języku angielskim, portugalskim, hiszpańskim, niderlandzkim, włoskim i polskim. Znajdą w nim Państwo informacje o spotkaniach projektowych, dotychczas wykonanej pracy, kolejnych etapach projektu oraz celach projektu Equalley.

EU logo, co-funded by the European Union
Project: 2021-1-ES01-KA220-SCH-000032603
Co-Funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or the European Education and Culture Executive Agency (EACEA). Neither the European Union nor EACEA can be held responsible for them.