Skip to main content
Dostępna jest już druga ulotka projektu!

25 listopad 2023

Prezentujemy Państwu drugą ulotkę projektu, która jest już dostępna w języku angielskim, portugalskim, hiszpańskim, niderlandzkim, włoskim i polskim. Znajdą w niej Państwo informacje dotyczące celów, podsumowania oraz osiągniętych wyników projektu Equalley.

EU logo, co-funded by the European Union
Project: 2021-1-ES01-KA220-SCH-000032603
Co-Funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or the European Education and Culture Executive Agency (EACEA). Neither the European Union nor EACEA can be held responsible for them.