Skip to main content
Dostępny jest już drugi biuletyn projektu!

25 listopad 2023

Prezentujemy Państwu drugi biuletyn projektu, który jest już dostępny w języku angielskim, portugalskim, hiszpańskim, niderlandzkim, włoskim i polskim. Znajdą w nim Państwo informacje dotyczące:

  • spotkań projektowych,
  • dotychczas wykonanej pracy,
  • kolejnych etapów projektu,
  • celów projektu Equalley.
EU logo, co-funded by the European Union
Project: 2021-1-ES01-KA220-SCH-000032603
Co-Funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or the European Education and Culture Executive Agency (EACEA). Neither the European Union nor EACEA can be held responsible for them.