Skip to main content
Trzeci Biuletyn Już Dostępny!

26 kwiecień 2024

Z przyjemnością prezentujemy trzecią ulotkę projektu, która jest już dostępna w języku angielskim, portugalskim, hiszpańskim, niderlandzkim, włoskim i polskim. Znajdziecie w niej podsumowanie osiągniętych przez projekt rezultatów.

EU logo, co-funded by the European Union
Project: 2021-1-ES01-KA220-SCH-000032603
Co-Funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or the European Education and Culture Executive Agency (EACEA). Neither the European Union nor EACEA can be held responsible for them.